Gear

2022 Elite boat wraps

Daisuke Aoki
Photo: Kyle Jessie - Daisuke Aoki
Justin Atkins
Photo: Kyle Jessie - Justin Atkins
Todd Auten
Photo: Kyle Jessie - Todd Auten
Drew Benton
Photo: Kyle Jessie - Drew Benton
Stetson Blaylock
Photo: Kyle Jessie - Stetson Blaylock
Scott Canterbury
Photo: Kyle Jessie - Scott Canterbury
Brandon Card
Photo: Kyle Jessie - Brandon Card
Hank Cherry
Photo: Kyle Jessie - Hank Cherry
Jason Christie
Photo: Kyle Jessie - Jason Christie
Gary Clouse
Photo: Kyle Jessie - Gary Clouse
Rick Clunn
Photo: Kyle Jessie - Rick Clunn
Brandon Cobb
Photo: Kyle Jessie - Brandon Cobb
Keith Combs
Photo: Kyle Jessie - Keith Combs
Drew Cook
Photo: Kyle Jessie - Drew Cook
John Cox
Photo: Kyle Jessie - John Cox
John Crews
Photo: Kyle Jessie - John Crews
Clent Davis
Photo: Kyle Jessie - Clent Davis
Greg DiPalma
Photo: Kyle Jessie - Greg DiPalma
Josh Douglas
Photo: Kyle Jessie - Josh Douglas
Bob Downey
Photo: Kyle Jessie - Bob Downey
Seth Feider (same wrap as 2021)
Photo: Seth Feider (same wrap as 2021) - Seth Feider (same wrap as 2021)
Austin Felix
Photo: Kyle Jessie - Austin Felix
Jacob Foutz
Photo: Kyle Jessie - Jacob Foutz
Marc Frazier
Photo: Kyle Jessie - Marc Frazier
Micah Frazier
Photo: Kyle Jessie - Micah Frazier
David Fritts
Photo: Kyle Jessie - David Fritts
Darold Gleason
Photo: Kyle Jessie - Darold Gleason
Buddy Gross
Photo: Kyle Jessie - Buddy Gross
Jeff Gustafson
Photo: Kyle Jessie - Jeff Gustafson
Greg Hackney
Photo: Kyle Jessie - Greg Hackney
SKylar Hamilton
Photo: Kyle Jessie - SKylar Hamilton
Justin Hamner
Photo: Kyle Jessie - Justin Hamner
Ray Hanselman
Photo: Kyle Jessie - Ray Hanselman
Jamie Hartman
Photo: Kyle Jessie - Jamie Hartman
Matt Herren
Photo: Kyle Jessie - Matt Herren
Derek Hudnall
Photo: Kyle Jessie - Derek Hudnall
Cody Huff
Photo: Kyle Jessie - Cody Huff
Mike Huff
Photo: Kyle Jessie - Mike Huff
Mike Iaconelli
Photo: Kyle Jessie - Mike Iaconelli
Taku Ito
Photo: Kyle Jessie - Taku Ito
Carl Jocumsen
Photo: Kyle Jessie - Carl Jocumsen
Chris Johnston
Photo: Kyle Jessie - Chris Johnston
Cory Johnston
Photo: Kyle Jessie - Cory Johnston
Jonathan Kelley
Photo: Kyle Jessie - Jonathan Kelley
Steve Kennedy
Photo: Kyle Jessie - Steve Kennedy
Kenta Kimura
Photo: Kyle Jessie - Kenta Kimura
Koby Kreiger
Photo: Kyle Jessie - Koby Kreiger
Caleb Kuphall
Photo: Kyle Jessie - Caleb Kuphall
Shane LeHew
Photo: Kyle Jessie - Shane LeHew
Brandon Lester
Photo: Kyle Jessie - Brandon Lester
Lee Livesay
Photo: Kyle Jessie - Lee Livesay
Wes Logan
Photo: Kyle Jessie - Wes Logan
Ed Loughran
Photo: Kyle Jessie - Ed Loughran
Bill Lowen
Photo: Kyle Jessie - Bill Lowen
Scott Martin
Photo: Kyle Jessie - Scott Martin
Masayuki Matsushita
Photo: Kyle Jessie - Masayuki Matsushita
Mark Menedez
Photo: Kyle Jessie - Mark Menedez
Chad Morgenthaler
Photo: Kyle Jessie - Chad Morgenthaler
Brock Mosley
Photo: Kyle Jessie - Brock Mosley
Paul Mueller
Photo: Kyle Jessie - Paul Mueller
David Mullins
Photo: Kyle Jessie - David Mullins
Bryan New
Photo: Kyle Jessie - Bryan New
Brandon Palaniuk
Photo: Kyle Jessie - Brandon Palaniuk
Luke Palmer
Photo: Kyle Jessie - Luke Palmer
Chad Pipkens
Photo: Kyle Jessie - Chad Pipkens
Clifford Pirch
Photo: Kyle Jessie - Clifford Pirch
Jacob Powroznik
Photo: Kyle Jessie - Jacob Powroznik
Cliff Prince
Photo: Kyle Jessie - Cliff Prince
Jay Przekurat
Photo: Kyle Jessie - Jay Przekurat
KJ Queen
Photo: Kyle Jessie - KJ Queen
Alex Redwine
Photo: Kyle Jessie - Alex Redwine
Tyler Rivet
Photo: Kyle Jessie - Tyler Rivet
Matt Robertson
Photo: Kyle Jessie - Matt Robertson
Bryan Schmitt
Photo: Kyle Jessie - Bryan Schmitt
Bernie Schultz
Photo: Kyle Jessie - Bernie Schultz
Pat Schlapper
Photo: Kyle Jessie - Pat Schlapper
Hunter Shryock
Photo: Kyle Jessie - Hunter Shryock
Josh Stracner
Photo: Kyle Jessie - Josh Stracner
Caleb Sumrall
Photo: Kyle Jessie - Caleb Sumrall
Gerald Swindle
Photo: Kyle Jessie - Gerald Swindle
Jesse Tacoronte
Photo: Kyle Jessie - Jesse Tacoronte
Frank Talley
Photo: Kyle Jessie - Frank Talley
Patrick Walters
Photo: Kyle Jessie - Patrick Walters
Joseph Webster
Photo: Kyle Jessie - Joseph Webster
Kyle Welcher
Photo: Kyle Jessie - Kyle Welcher
Clark Wendlandt
Photo: Kyle Jessie - Clark Wendlandt
Brad Whatley
Photo: Kyle Jessie - Brad Whatley
Jake Whitaker
Photo: Kyle Jessie - Jake Whitaker
David Williams
Photo: Kyle Jessie - David Williams
Jason Williamson
Photo: Kyle Jessie - Jason Williamson
Matty Wong
Photo: Kyle Jessie - Matty Wong
Jay Yelas
Photo: Kyle Jessie - Jay Yelas
Chris Zaldain
Photo: Kyle Jessie - Chris Zaldain