Schultz’s soft plastic jerkbait strategies

Elite Series pro Bernie Schultz provides a rundown of his entire setup for fishing a soft plastic jerkbait.