Kazunori
Okuma

Biography

Tournament Statistics

Personal Info

Hometown

Moriyama-Shi Shiga,