2009 Elite Series – Trophy Chase

Elite Series Tour tournament on Lake Jordan in Wetumpka, Alabama. The 2009 Elite Series Post Season #1, Trophy Chase, was held Sep 12 - 13, 2009 .

Elite Series Tour tournament on Lake Jordan in Wetumpka, Alabama. The 2009 Elite Series Post Season #1, Trophy Chase, was held Sep 12 – 13, 2009 .