2009 Elite Series - Blue Ridge Brawl

Elite Series Tour tournament at Smith Mountain Lake in Moneta, VA.