2010 Elite Series Pride of Georgia - Day Two - OTW