2010 Elite Series Pride of Georgia - Day Three - OTW