Joseph Zwijacz: Top 10 Finishes

Tournament / Lake Total Weight Location / Dates Place Cash Winnings ($) Merchandise Bonus ($) Cash Bonus ($) Total Money ($)
ADIRONDACK 4 - SYRACUSE BO
(Oneida Lake)
21.0 Syracuse, NY
Oct 08 - Oct 08 2006
8 257 0 0 257
ADIRONDACK 3 - CLAYTON BO
(1000 Islands)
18.8 Clayton, NY
Sep 24 - Sep 24 2006
5 270 180 0 450
ADIRONDACK 2 - PLATTSBURGH BO
(Lake Champlain)
25.15 Plattsburgh, NY
Aug 06 - Aug 06 2006
4 321 180 0 501

advertisement

advertisement