Smith Mountain - Lake Report - Dean Rojas

Elite Series pro, Dean Rojas, talks about fishing on Smith Mountain Lake, Virginia.