2008 Elite Series - Sunshine Showdown

Elite Series Tour tournament on the Harris Chain of Lakes in Leesburg, Florida.