2010 Elite Series Pride of Georgia - Day Four - WI