Shigeru
Tsukiyama

Biography

Tournament Statistics

Personal Info

Hometown

Tokyo, 
JP