Tournaments on Truman Lake

1986 Missouri Invitational

Apr 30 - May 2 1986, Truman Lake, Warsaw, Missouri

1984 Truman Lake Invitational

Oct 17-19 1984, Truman Lake, Warsaw, Missouri

advertisement